УБЖ 2017, 74(6): 539–547

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.06.539

 

Цимбалюк З.М., Безусько Л.Г.

 

Linnaea borealis (Caprifoliaceae) в Україні: паліноморфологічний та палеофлористичний аспекти

 

Резюме

З використанням світлового та сканувального електронного мікроскопів досліджено пилкові зерна Linnaea borealis. Встановлено, що пилкові зерна 3(4)-борозно-орові, еліпсоїдальні, сфероїдальні або сплющено-сфероїдальні за формою, в обрисі з полюса слабко 3-лопатеві, округло-трикутні, округло-чотирикутні, з екватора еліптичні, овальні або округлі; середніх та великих розмірів. Борозни короткі, або середньої довжини, щілиноподібні; мембрани гладенькі. Ори нечіткі або чіткі, інколи з потовщеними краями. Скульптура екзини шипикувата. За узагальненими матеріалами палеофлористичних досліджень відкладів верхнього плейстоцену–голоцену України реконструйована історія поширення L. borealis у просторі та часі. Використання комплексних палеофлористичних та радіовуглецевих даних дозволило обґрунтувати просторово-часову диференціацію поширення L. borealis впродовж аллереду–голоцену. На прикладі L. borealis доведено перспективність використання результатів палеофлористичних досліджень для подальшої деталізації палеоботанічних реконструкцій, проведення фітопалеохорологічних, хорологічних досліджень, а також розробки проблеми реліктів та їхніх рефугіумів.

 

 

На головну