УБЖ 2017, 74(6): 562–573

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.06.562

 

Дубина Д.В., Еннан А.А., Дзюба Т.П., Вакаренко Л.П., Шихалєєва Г.М.

 

Синтаксономія галофітної рослинності Куяльницького лиману

 

Резюме

Визначено сучасний стан галофітної рослинності прибережної частини Куяльницького лиману та здійснено аналіз її синтаксономічного різноманіття. Виділено 27 синтаксонів рангу асоціації та варіанту, що належать до 9 союзів, 7 порядків та 4 класів: Therosalicornietea, Festuco-Puccinellietea, Juncetea maritimi та Bolboschoenetea maritimi. Описано три нові асоціації: Puccinellio distantis-Juncetum gerardii, Puccinellio distantis-Petrosimonietum triandrae та Anisantho tectori-Glycyrrhizetum glabrae. Встановлено фітоценотичні особливості лиману, які полягають в тому, що незважаючи на його гіпергалінність, тут відсутні угруповання багаторічних галофітів класу Kalidietea foliati. Порівняно з іншими територіями дуже рідко трапляються ценози класів Juncetea maritimi та Bolboschoenetea maritimi. Вказано на вразливість рослинності лиману та необхідність створення національного природного парку.

 

 

На головну