УБЖ 2017, 74(6): 574–577

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.06.574

 

Сенів М.М., Тасєнкевич Л.О.

 

Нові локалітети Iris sibirica (Iridaceae) у Львівській області

 

Резюме

На вологих луках біля с. Надітичі (Миколаївський р-н, Львівська обл.) виявлено три нових місцезнаходження вразливого виду з «Червоної книги України» – Iris sibirica L. (Iridaceae). У двох з цих оселищ у рослинному покриві переважають угруповання асоціації Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae Balátová-Tuláčková 1978, а в одному – Valeriano-Filipenduletum Siss. in Westh. et all. 1946. Із 13 локалітетів I. sibirica, відомих досі з літератури та гербарних колекцій для Львівської обл., лише п’ять нещодавно були підтверджені. Зниження їхньої кількості спричинене дренажем і виорюванням вологих луків, а також викопуванням кореневищ і збиранням квітів. Для захисту I. sibirica біля с. Надітичі пропонується створити загальнодержавний заказник. Подається картосхема розташування нових місцезнаходжень; наведено відомості про стан популяцій.

 

 

На головну