Альгология 2018, 28(1): 3–17

 

https://doi.org/10.15407/alg28.01.003

 

Генкал С.І., Ярушина М.І.

 

Щодо морфології, таксономії та розповсюдження рідкісних видів роду Sellaphora Mereschkovsky (Bacillariophyta) в Росії

 

Резюме

У фітопланктоні водойм і водотоків Крайньої Півночі Західного Сибіру (п-ови Ямал, Тазівський і Гиданський) за допомогою скануючої електронної мікроскопії виявлено нові для цього регіону рідкісні представники роду Sellaphora: S. difficillima (Hustedt) C.E. Wetzel, L. Ector & D.G. Mann, S. disjuncta (Hustedt) D.G. Mann і S. stauroneioides (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot, Kulikovskiy et Witkowski emend. Genkal et Yarushina, що дозволило уточнити їхні ареали та отримати нові дані шодо морфології стулок цих таксонів. Вид S. difficillima зафіксовано у водоймах Тазівського п-ова (p. Cобет’яха, безіменний струмок), S. disjuncta – у водоймах п-ова Ямал (басейн р. Мордияхи, озера Пебтавито та Перше, безіменна протока) і найбільш розповсюджений S. stauroneioides (п-ови Ямал, Тазівський та Гиданський). Оскільки це рідкісні види, даних про особливості їхньої морфології бракувало, що не дозволяло точно ідентифікувати ці таксони. Дослідження морфології за допомогою скануючої електронної мікроскопії дозволило отримати для S. difficillima, S. disjuncta і S. stauroneioides перші илюстрації внутрішньої поверхні стулок і, відповідно, будову шва, а для S. disjuncta і S. stauroneioides – перші дані про число ареол в 10 мкм штриха. Показано, що діапазонизмінюваності кількісних діагностичних ознак (довжина і ширина стулки, число штрихів і ареол в 10 мкм) у досліджуваних видів відрізняються від першоджерел і літературних даних, що свідчить про їхню більш широку морфологічну мінливість. Отримані дані про морфологію стулки із зовнішньої та внутрішньої поверхонь стулки, а також дані про діагностичні кількісні ознаки дозволили уточнити діагноз виявлених таксонів і звести S. pseudonana в синоніміку до S. stauroneioides.

 

На головну