Альгология 2018, 28(1): 18–39

 

https://doi.org/10.15407/alg28.01.018

 

Ліліцька Г.Г.

 

Bacillariophyta малих водойм м. Києва (Україна). 3. Coscinodiscophyceae

 

Резюме

Робота присвячена центричним діатомеям (Coscinodiscophyceae) і є продовженням серії статей про діатомові водорості малих водойм м. Києва. За літературними даними, в малих водоймах міста знайдено 19 видів центричних діатомей з 10 родів. Найбільш представленими виявилися роди: Aulacoseira (5 видів, 6 внутрішньовидових таксонів, Cyclotella (4 види) і Stephanodiscus (3 види). Інші роди включали по одному виду. В статті представлено сучасне різноманіття центричних діатомей малих водойм м. Києва, виявлене з використанням методів електронної і світової мікроскопиії. Детально методи збору й обробки проб описані в роботі, присвяченій порядку Naviculales. Проби збирали за прийнятими в альгології методиками. Зразки очищали за методом холодного спалювання або кип’ятіння в концентрованій сірчаній кислоті. Мікрофотографії отримані на скануючому мікроскопі JSM6060LA. Під час дослідження в малих водоймах міста виявлено 27 видів, 31 внутрішньовидовий таксон, враховуючи ті, що складають номенклатурний тип виду. Перше місце за кількістю видів займає рід Stephanodiscus (9 видів, 33% видового складу). Інші роди містять по три (Aulacoseira і Cyclotella), два або по одному виду. Один вид(Stephanodiscus binatus) виявився новим для України, 15 таксонів – новими для малих водойм Києва; з них два види (Melosira moniliformis, Actinocyclus subtilis) є типово морськими. За узагальними літературними і оригінальними даними, в малих водоймах м. Києва знайдено 34 види (39 ввт) центричних діатомей з 13 родів, 8 родин і 7 порядків, які відносяться до трьох підкласів (Coscinodiscophycidae, Coscinodiscophycidae, Thalassiosiraphycidae).

 

На головну