Альгология 2018, 28(1): 40–56

 

https://doi.org/10.15407/alg28.01.040

 

Садогурський С.Ю.

 

Макрофітобентос прибережної акваторії біля мису Тарханкут (Крим, Чорне море)

 

Резюме

Наведено відомості про склад і розподіл макроводоростей у прибережній акваторії біля мису Тарханкут (п-ів Тарханкут, Чорне море). Макрофітобентос розвивається на жорсткому субстраті (сарматські вапняки), що зумовлює загальний характер рослинного покриву (Thalassophycion sclerochthonophytia). У недиференційованій на підзони і вельми фрагментованій псевдоліторалі відмічено угруповання Ulva linza (біомаса 0,23 кг/м2); у найбільш мілководних ділянках субліторалі – угруповання Cystoseira crinita + Polysiphonia subuliferaPadina pavonica (3,1 кг/м2), глибше (від 2-3 м до 10-12 м глибини) – угруповання Cystoseira crinita + Polysiphonia subuliferaCladostephus spongiosum (4,5 кг/м2). Загалом зареєстровано 62 види макроводоростей (Chlorophyta – 15, Ochrophyta (Cl. Phaeophyceae) – 14, Rhodophyta – 32); із них 19 трапляються в псевдоліторалі, а 59 – у субліторалі. Специфіка геоморфологічної будови берегової зони обумовлює певні структурні особливості макрофітобентосу обстеженої акваторії в порівнянні з прилеглими, схожими за конфігурацією, ділянками. Проте, в цілому характер рослинності, склад флори і співвідношення основних еколого-флористичних показників макрофітобентосу характерні для Тарханкутсько-Севастопольського гідроботанічного району Чорного моря. Для нього вперше вказані Ulothrix implexa (Kütz.) Kütz. і Myrionema seriatum (Reinke) Kylin. Раритетна фракція флори налічує 15 таксонів, занесених до природоохоронних списків різного рангу; природні біотопи підлягають особливій охороні згідно з Директивою ЄС про місцезростання (Directive 92/43/ЄЕС). Територіально-аквальний комплекс м. Тарханкут має созологічну й рекреаційну цінність. Його збереження сприятиме структурно-функціональній цілісності екосистеми берегової зони моря. У майбутньому його доцільно включити до складу природно-заповідного фонду з охопленням морської акваторії до двох кілометрів від урізу води.

 

На головну