Альгология 2018, 28(1): 57–67

 

https://doi.org/10.15407/alg28.01.057

 

Денисов Д.Б., Генкал С.І.

 

Центричні Bacillariophyta озера Імандра (Кольський п-ів, Росія)

 

Резюме

Представлено результати вивчення донних відкладень (2011-2012 гг.) у найбільшому субарктичному озері Мурманскої обл. (оз. Імандра) за допомогою скануючої електронної мікроскопії. Виявлено 20 представників діатомових водоростей класів: Centrophyceae: Aulacoseira Thw. – 11, Cyclotella Kützing – 3, Discostella Houk et Klee – 2, Handmannia Perag. – 1, Stephanodiscus Ehrenb. – 3. Серед них нові для флори озера таксони: Aulacoseira nivaloides (K.E. Camburn) J. English & M. Potapova, A. septentrionalis (K.E. Camburn & D.F. Charles) Genkal & Kulikovskiy, Discostella stelligera (Cleve & Grunow) Houk & Klee та новий для Росії представник роду StephanodiscusStephanodiscus binatus Håkansson & H.J. Kling. Відмічено масовий развиток Cyclotella rossii Håkansson і Stephanodiscus minutulus (Kützing) Cleve & J. Möller, на окремих станціях зафіксовано одиничні cтулки рідкісних таких видів, як: Aulacoseira humilis (Cleve-Euler) Genkal & Trifonova in Trifonova & Genkal, A. nivaloides, A. perglabra (Østrup) E.Y. Haw., A. cf. pfaffiana (Reinsch) Krammer і A. septentrionalis. Максимальна кількість представників Centrophyceae (16) зафіксована в оліготрофній частині озера (Бабинській Імандрі). У результаті дослідження список видів Centrophyceae оз. Імандра розширено до 48 таксонів.

 

На головну