Альгология 2018, 28(1): 68–77

 

https://doi.org/10.15407/alg28.01.068

 

Ларіонова Д.П., Давидов О.А.

 

Мікрофітобентос струмка в рекреаційній зоні м. Києва (Україна)

 

Резюме

Представлені результати досліджень мікрофітобентосу струмка в рекреаційній зоні м. Києва. Проаналізовано видовий склад, таксономічну структуру, рясність і еколого-біологічні характеристики водоростей, знайдених на дні водойми. Виявлено 86 видів водоростей, представлених 94 внутрішньовидовими таксонами (враховуючи ті, що містять номенклатурний тип виду) з 5 відділів, 8 класів, 10 порядків, 28 родин і 41 роду. За показниками рясності мікрофітобентосу та індексу сапробності визначено трофо-сапробіологічний статус водного об’єкта. Встановлено, що головна роль у формуванні структурних і кількісних показників развитку мікрофітобентосу в струмку належить відділу Bacillariophyta.

 

 

 

 

На головну