Альгология 2018, 28(2): 113–120

 

https://doi.org/10.15407/alg28.02.113

 

Генкал С.І., Щербак В.І., Кравцова О.В.

 

Морфологічна мінливість у популяціях деяких видів роду Thalassiosira Cl. (Bacillariophyta) урбанізованих водойм України

 

Резюме

Проведено електронно-мікроскопічні дослідження морфології центричних діатомових водоростей Thalassiosira faurii (Gasse) Hasle emend. Genkal і Th. weissflogii (Grunow) Fryxell et Hasle emend. Genkal et Kulikovskiy з деяких урбанізованих водойм України (Києва й Житомира). Встановлено, що кількісні та якісні показники досліджуваних популяцій (діаметр стулки, число крайових виростів в 10 мкм і число опор у них, число центральних виростів і опор у них, будова і розташування центральних, крайових і двогубого виростів) відповідають розширеному діагнозу цих видів. Разом із тим, в одній з досліджуваних виборок Th. faurii спостерігали меншу кількість опор центральних виростів (3) порівняно з описанням виду (4). Уперше в названих видів зафіксовано збільшення числа центральних виростів і зменшення крайових виростів у 10 мкм зі збільшенням діаметру стулки. Оцінка кількісних показників за коефіцієнтом варіації показала, що більш варіабельним є число виростів у центрі стулки (CV 18-36%), а більш стабільним – число крайових виростів у 10 мкм (8-9%), що відповідає даним стосовно інших родів Centrophyceae (Cyclotella Kütz., Cyclostephanos Round, Discostella Houk et Klee, Handmannia Peragallo, Sceletonema Greville, Stephanodiscus Ehr.).

 

На головну