Альгология 2018, 28(2): 121–135

 

https://doi.org/10.15407/alg28.02.121

 

Мінічева Г.Г., Большаков В.Н., Калашник Е.С., Зотов А.Б., Маринець А.В.

 

Оцінка реакції альгоугруповань чорноморських екосистем на вплив кліматичних факторів

 

Резюме

Обговорюються методичні проблеми, методи та показники стійкості рослинних угруповань водних екосистем щодо впливу кліматичних факторів. На прикладі різних життєвих форм чорноморських водоростей розглядається стійкість угруповань на мінливість і аномальний вплив кліматичних факторів (потік сонячної енергії, температура води, опади, річковий стік). На основі аналізу багаторічних спостережень (1997-2016 рр.) і модельного періоду (2008-2009 рр.) оцінюється стійкість макрофітобентосу, фітопланктону й мікроепіфітону на мінливість та аномальний вплив кліматичних факторів. Зазначається висока природна стійкість альгоугруповань чорноморських екосистем до мінливості кліматичних факторів, а також синхронність аномальних реакцій водоростей с аномальними кліматичними умовами. На основі даних 2002-2003 рр. і 2010 р. показано суттєве відхилення параметрів (на 35-60%) у структурі й функціональних показниках альгоугруповань від регіональної норми при довготривалій або комбінованій дії деяких аномальних кліматичних факторів.

 

 

На головну