Альгология 2018, 28(2): 136–151

 

https://doi.org/10.15407/alg28.02.136

 

Мокросноп В.М.

 

Продукування запасного полісахариду парамілона мікроводорістю Euglena gracilis Klebs (Euglena, Euglenophyceae)

 

Резюме

Одноклітинна джгутикова мікроводорість Euglena gracilis залежно від умов культивування накопичує велику кількість запасного полісахариду парамілону (β-1,3-глюкану). В статті описані структура й синтез парамілону, а також особливості його накопичення клітинами E. gracilis, які дозволяють розглядати мікроводорість в якості перспективного продуцента даного полісахариду. В огляді проведено порівняння різних умов культивування E. gracilis, включаючи наявність освітлення, типи органічного субстрату, доступність кисню, які можуть впливати на ступінь акумуляції полісахариду в клітинах. На основі літературних даних було зроблено заключення, що сприятливими умовами для стимулювання синтезу парамілону в клітинах E. gracilis є періодичне освітлення, або його відсутність, наявність органічного джерела вуглецю в середовищі, найбільш ефективними для синтезу парамілона виявились глюкоза та фруктоза. Відсутність кисню в поживному середовищі перебудовує метаболізм клітин E. gracilis з синтезу парамілону на синтез восків і тому не є сприятливою умовою накопичення полісахариду. Порівняння динаміки накопичення парамілону культурами E. gracilis у процесі авто- та міксотрофного культивування показало, що концентрація полісахариду на клітину максимально збільшується в перші декілька діб культивування за наявності екзогенних субстратів. Внесення органічного джерела азоту додатково стимулює накопичення парамілону в лаг-фазі росту міксотрофної культури. При автотрофному культивуванні вміст парамілону помітно не змінюється з часом вирощування. Проаналізовано використання побічних продуктів харчової промисловості в якості джерела поживних речовин для вирощування мікроводорості та накопичення парамілону її клітинами. Показано, що кукурудзяний та картопляний екстракти мають найвищу поживну цінність для культури E. gracilis. В огляді також обговорюється перспектива застосування парамілону в фармакології та ветеринарії як стимулятора й модулятора імунної системи.

 

На головну