Альгология 2018, 28(2): 152–168

 

https://doi.org/10.15407/alg28.02.152

 

Капустін Д.О., Капустіна Н.В.

 

Чек-лист евгленових водоростей (Euglenophyceae) водойм Індонезії

 

Резюме

Уперше проаналізоровано й узагальнено літературні дані щодо різноманіття евгленових водоростей у водоймах Індонезії за більш ніж 160-річний період. Аналіз літературних і оригінальних даних показав, що флора евгленових водоростей Індонезії ще мало досліджена. На сьогодні у водоймах Індонезії зареєстровано 122 видів (153 внутрішньовидових таксонів) евгленових водоростей з 12 родів. Чотири роди – Trachelomonas, Phacus, Lepocinclis і Strombomonas об’єднують 84% видового різноманіття цих водоростей. Інші вісім родів представлені незначною кількістю видів, а осмотрофні і гетеротрофні евгленіди із водойм Індонезії практично невідомі. Найбільш дослідженими є водойми островів Ява і Балі, де рівень ендемізму становить лише 4% флори евгленофіт, що є досить низьким показником порівняно з іншими групами водоростей в регіоні. При підготовці чек-листа враховані останні зміни в систематиці евгленових водоростей, наведені основні синоніми. Запропоновано чотири нові номенклатурні комбінациії: Monomorphina aenigmatica f. filicauda (W. Conrad) D. Kapustin comb. nov., Strombomonas fluviatilis var. rugosa (Prescott) D. Kapustin comb. nov., Lepocinclis kriegeri (W. Conrad) D. Kapustin comb. et stat. nov. і Lepocinclis helicoideus (C. Bernard) D. Kapustin comb. nov. Остання комбінація була раніше представлена невалідно і в даній роботі валідизується.

 

На головну