Альгология 2018, 28(2): 169–181

 

https://doi.org/10.15407/alg28.02.169

 

Герасим’юк В.П.

 

Мікроскопічні водорості лиманів Північно-Західного Причорномор’я (Україна)

 

Резюме

Вивчено видовий склад мікроскопічних водоростей 14 лиманів Північно-Західного Причорномор’я. В період 1982–2017 рр. на 103 станціях було знайдено і опрацьовано 1817 проб, виготовлено і вивчено 1200 постійних препаратів. Представлено дані про 544 види мікроскопічних водоростей лиманів Північно-Західного Причорномор’я, які відносяться до 187 родів, 89 родин, 49 порядків, 11 класів і 8 відділів. В їхній альгофлорі переважали представники Bacillariophyta (372 вида), Cyanoprokaryota (79) і Chlorophyta (54). Роди Nitzschia Hassall (39 видів), Navicula Bory (31), Amphora Ehrenb. (20), Tryblionella W. Sm. (12), Gyrosigma Hasssall (11), Diploneis Ehrenb. (11), Phormidium Kütz. ex Gomont (10), Cocconeis Ehrenb. (9), Surirella Turpin (10) і Сymbella C. Agardh (9) складали основу видового спектра мікроскопічних водоростей лиманів. Найбільше таксономічне різноманіття відмічено в Дністровському лимані (296 видов), найменше – в Дофіновському (30). У складі альгофлори виявлено 26 нових видів для водойм Північно-Західного Причорномор’я, 15 нових для территорії України, 4 нових – для акваторії Чорного моря і 3 нових види для науки. Альгофлора причорноморських лиманів була прісноводно-солоноватоводною, алкалифільною та β-мезосапробною. Серед них були прісноводні (318 видів), солоноватоводні (107) і морські (117) організми. По відношенню до різних типів субстратів в обростаннях макрофітів знайдено 398 видів мікроскопічних водоростей, в обростаннях каменів – 166, стулок молюсків – 136, бетонних споруд – 125, балянусів – 27, в товщі піни – 78, льоду – 14, на мулових і пісчаних грунтах – 277 і 400 видів відповідно. Альгофлора лиманів Північно-Західного Причорномор’я з точки зору біогеографії представлена космополітною (340 видов) і бореальною (150) групами з бореально-нотальними (22), північно-альпійськими (11), бореально-тропічними (13), аркто-бореальними (5) і тропічними (1) елементами.

 

На головну