Альгология 2018, 28(2): 202–207

 

https://doi.org/10.15407/alg28.02.202

 

Сміт Т., Сміт Дж.

 

Виробництво біоетанолу з морської водорості Enteromrpha flexuosa (Wulfen) J. Agardh (Chlorophyta)

 

Резюме

Для забезпечення зростаючих потреб в енергетиці дуже важливо вирішити проблему безперервного виробництва сировини для його виробництва. В якості такого джерела пропонується морська водорість Enteromorpha flexuosa. Зразки її відбирали в грудні 2017 р. в Паркі Бейшор Лайв Ок, Шарлотта Каунти, штат Флорида, США. Таломи E. flexuosa доводили до повітряно-сухого стану, отриману навіску (544 г сухої речовини) ферментували. Для руйнування крахмалю і декстрину використовували α- та β-амілазу. Після завершення процесу ферментації отриманий розчин дистилювали. В результаті було отримано 35 мл дистиляту, що становить 6,4% сухої біомаси. Газохроматографічний аналіз дистиляту на вміст етанолу и метанолу показав, що об’ємні концентрації цих спиртів в отриманому розчині становлять для етанолу 8,8% об., для метанолу – 0,05% об. Обидва спирти не перекривалися та чітко розрізнялися на графіках. Етанол переважав в отриманому дистиляті й становив 99,2%, решта належала метанолу. Морські водорості є хорошим джерелом біомаси для виробництва біопалива, тому їхнє вивчення необхідно продовжити.

 

 

На головну