Альгология 2018, 28(2): 208–232

 

https://doi.org/10.15407/alg28.02.208

 

Зотов А.Б.

 

Уніфікація розрахунку об’єму клітин мікроводоростей Чорного моря у відповідності до стантартів ЄС

 

Резюме

Представлено результати уніфікації методів оцінки біооб’єму 1515 видів одноклітинних водоростей Чорного моря у відповідності до стандартів ЄС. Дані методи разроблені для вирішення проблеми співставлення, яка виникає при розрахунку біомаси угруповань фітопланктону. Спосіб розрахунку біооб’єму одноклітинних водоростей фітопланктону розглядається як методичний підхід, що безпосередньо впливає на результати моніторингу і визначає точність оцінки екологічного статусу водного середовища. Обгрунтовується необхідність стандартизації відповідностей форми клітин геометричним фігурам для списків одноклітинних водоростей морів до стандартів ЄС і Чорного моря, что сприяє імплементації критеріїв Marine Strategy Framework Directive на національному рівні.

 

 

 

На головну