Альгология 2018, 28(3): 237–254

 

https://doi.org/10.15407/alg28.03.237

 

Виноградова О.М., Михайлюк Т.І.

 

До таксономії та номенклатури деяких наземних представників роду Plectonema s. l. (Cyanophyceae) 1. Казус Plectonema edaphicum

 

Резюме

Стаття присвячена уточненню систематичного положення двох представників наземних ціанобактерій із несправжнім галуженням, що були описані O.O. Єленкіним як Plectonema puteale f. edaphicum Elenk. та P. boryanum f. hollerbachianum Elenk. Перший із згаданих таксонів невдовзі був перекомбінований у самостійний вид Plectonema edaphicum (Elenkin) Vaulina, який часто знаходили в різноманітних ґрунтах, у т. ч. і як домінуючу форму у ксерофітних місцезростаннях. Вид також було знайдено на стінах печер. Здійснено аналіз номенклатурної історії роду Plectonema з особливою увагою до представників згаданих таксонів, а також порівняння їхніх морфологічних ознак за літературними даними. Показано, що в ході таксономічної ревізії порядку Oscillatoriales та наступних номенклатурних перестановок виникло розходження між «класичним» трактуванням цих таксонів та їхньою інтерпретацією у «Флорі прісних вод Європи» (Komárek, Anagnostidis, 2005). На основі аналізу літературних даних та результатів оригінальних досліджень зроблено висновок про те, що в природі реально існують два таксони, описані O.O. Єленкіним за матеріалами M.M. Голлербаха. Ці екологічно близькі представники едафону та літофітону мають чітко виражені морфологічні ознаки, які дозволяють із впевненістю визначати кожний з них у природі та культурі, а також розрізняти їх між собою. Філогенетичний аналіз за нуклеотидною послідовністю гена 16S рРНК оригінальних штамів із наземних місцезростань дозволив уточнити їхнє систематичне положення та таксономічний статус. Штами, ізольовані з біологічних шкуринок та ідентифіковані за морфологічними ознаками як Pseudophormidium hollerbachianum і Leptolyngbya edaphica, у філогенетичній реконструкції не приєднались до клад зазначених родів, розмістившись на філогенетичному дереві на достатній відстані від них. Оригінальний штам P. hollerbachianum Ru-1-5 у межах порядку Synechococcales утворював високо підтриману кладу із штамами Leptolyngbya foveolarum VP1-08 та L. boryana UTEX D 488. Тому до вирішення питання про статус роду Pseudophormidium запропоновано використовувати назву Leptolyngbya hollerbachiana (Elenkin) Anagnostidis et Komárek 1988 замість Pseudophormidium hollerbachianum. Штами L. edaphica KZ-7-1 і KZ-23 увійшли до однієї клади із видами з нещодавно описаного роду Timaviella Sciuto et Moro, але не приєднались до жодного з них. Запропоновано нову номенклатурну комбінацію: Timaviella edaphica (Elenkin) O.M. Vynogr. et Mikhailyuk comb. nov.

 

На головну