Альгология 2018, 28(3): 270–296

 

https://doi.org/10.15407/alg28.03.270

 

Зотов А.Б.

 

Взаємозв’язок між перебудовою морфологічної й таксономічної структури угруповань фітопланктону Одеського узбережжя Чорного моря (Україна)

 

Резюме

Досліджено взаємозв’язок між перебудовою морфологічної і таксономічної структури угруповань фітопланктону прибережної зони Одеси шляхом співставлення показників питомої поверхні S/W і характеристик відносної рясності таксономічних груп, які формують природні угруповання фітопланктону. Для аналізу перебудови морфологічної і таксономічної структури фітопланктону протягом річних циклів розвитку використано методичний підхід «ключових подій». «Ключовими подіями» морфологічної перебудови вважалися відхилення розподілу значень питомої поверхнітаксономічних груп у природному угрупованні фітопланктону від розподілу показників, які характеризують загальну внутрішньотаксономічну мінливість питомої поверхніцихтаксонів. Даний процес супроводжувався перерозподілом відносної рясності таксономічних груп, внаслідок чого найбільш масові групи втрачали домінуючий статус і максимальні кількісні показники угруповань фітопланктону формувала одна з супутніх груп. Домінуючі протягом різних річних циклів Dinophyta, Bacillariophyta і Cyanophyta характеризувалися минімальними, середніми й максимальними показниками питомої поверхнітаксономічного відділу (S/Wтв), значення S/Wтв замінюючих їх супутніх груп розподілялися в діапазоні значень S/Wтв доминантів. Встановлений взаємозв’язок розглядається як механізм структурної самоорганізації фітопланктону, що регулює інтенсивність продукційного процесу в залежності від змін умов середовища.

 

На головну