Альгология 2018, 28(3): 297–327

 

https://doi.org/10.15407/alg28.03.297

 

Кривошея О.М., Царенко П.М.

 

Bacillariophyta високогірних озер Чорногори (Українські Карпати)

 

Резюме

Представлено результати вивчення видового різноманіття діатомових водоростей найбільших високогірних озер Несамовите та Бребенескул Чорногірського масиву Східних (Українських) Карпат. Проби планктону й перифітону відбирали за загальноприйнятою методикою, очищали з використанням концентрованого H2O2. Видовий склад діатомей визначали за допомогою світлової й електронної мікроскопії. В результаті проведених досліджень у флорі озер виявлено 130 видів (133 ввт) діатомей, які входять до 3 класів, 5 підкласів, 14 порядків, 26 родин і 46 родів. Для оз. Несамовите ідентифіковано 114 видів (116 ввт), для оз. Бребенескул – 44 види (45 ввт). Встановлено високу флористичну своєрідність діатомей досліджуваних озер, їхня ступінь подібності становить майже 21% (32 таксони видового рангу). Вісім таксонів з оз. Несамовите приводяться для території України вперше, а 20 – вперше для альгофлори Українських Карпат. Серед них виявлені рідкісні види: Cymbella lange-bertalotii Krammer, Encyonema neogracile Krammer, Eunotia tetraodon Ehrenb., Pinnularia macilenta Ehrenb., P. subanglica Krammer, Skabitschewskia peragalloi (Brun et Hérib.) Kulikovskiy et Lange-Bert., а також Pinnularia falaiseana Krammer, для якої в світі відома незначна кількість місцезнаходжень. Представлено еколого-гідробіологічний аналіз Bacillariophyta озер. Визначено домінуючі комплекси видів досліджуваних водойм і проаналізовано їхні відмінності. За результатами екологічного аналізу встановлено, що основу індикаторних таксонів формують бентосні й планктонно-бентосні форми. Відмічена перевага видів-індиферентів. В оз. Несамовите переважають ацидофільні й нейтрофільні види, а в оз. Бребенескул – алкаліфіли. За трофічними показниками, для першого характерне переважання індикаторів оліготрофних і олігомезотрофних вод, для другого – олігоевтрофних і олігомезотрофних. Сапробіологічні групи виявлених діатомей свідчать про задовільний стан досліджуваних озер.

 

На головну