Альгология 2018, 28(3): 328–341

 

https://doi.org/10.15407/alg28.03.328

 

Білоус О.П., Іванова Н.А.

 

Характеристика фітопланктону водосховища Сасик (Україна)

 

Резюме

Представлено результати вивчення планктонних водоростей водосховища Сасик у літній період 2013-2014 рр. Відмічено 160 видів (163 ввт, враховуючи ті, що представляють номенклатурний тип виду), з 8 відділів, 13 класів, 27 порядків, 44 родин і 92 родів. Основу таксономічної структури фітопланктону складають представники відділів Chlorophyta – 66 видів, 69 ввт (41%), Bacillariophyta – 51 вид (32%), Cyanophyta – 26 видів (16%) і Euglenophyta – 6 видів (4%). Менш різноманітно представлені Charophyta і Dinophyta – по 4 види (2,5%), Xanthophyta – 2 види (1%), Chrysophyta – 1 вид (1%). Провідними родами були Desmodesmus, Navicula, Scenedesmus, Monoraphidium, Microcystis, Lagerheimia, Tetraedron, Amphora, Gomphonema і Nitzschia. За результатами кластерного аналізу, схожість видового багатства планктону на станціях спостережень водосховища становила 68-84%. У період досліджень домінували синьозелені водорості Aphanocapsa planctonica, Anagnostidinema amphibium, Merismopedia warmingiana, M. tenuissima та Microcystis wesenbergii, що свідчить про незадовільний стан водойми.

 

 

На головну