Альгология 2018, 28(3): 342–349

 

https://doi.org/10.15407/alg28.03.342

 

Ткаченко Ф.П., Сардарян К.Б.

 

Vaucheria velutina C. Agardh (Ochrophyta, Vaucheriales) – новий вид для альгофлори України

 

Резюме

Знайдено новий для альгофлори України вид жовтозеленої водорості Vaucheria velutina в бентосі Тилигульського лиману (Чорне море, Україна). Водорість виявлена восени 2017 р. у мулисто-піщаному ґрунті на глибині до 0,5 м у прибережній частині лиману. Представлена поодинокими, прямими, нерозгалуженими двостатевими нитками 70-120 мкм завш. Антеридії подовжено-яйцевидні з відтягнутою верхівкою, 60-80 × 100-150 мкм. Оогонії сидячі, обернено широкояйцевидні до майже округлих с виступаючим сосочком (папілою) 180-200 × 200-230 мкм. Vaucheria velutina входила до складу полівидового комплексу зелених і червоних водоростей. Вода в місці відбору проб була хлоридно-натрієво-сульфатно-магнієвого типу з солоністю 32,29‰, рН 8,12, t 19 ºС. Вид широко розповсюджений уздовж морських берегів Європи, Північної Африки, Америки, Азії, Австралії та Нової Зеландії. Виявлені нами таломи V. velutina за основними морфологічними характеристиками близький до іншого представника секції Woroninia Salms-Laubach – V. dichotoma (L.) Martius, проте між ними є відмінності. Vaucheria dichotoma – роздільностатевий, а V. velutina – двостатевий вид. Нитки у V. velutina нерозгалужені, вужчі (до 120 мкм), ніж у дихотомічно розгалуженої V. dichotoma (до 340 мкм). Антеридії у V. velutina поодинокі або по два, а у V. dichotoma – овальні з отвором на верхівці, найчастіше, зібрані тісними групами. Оогонії у V. dichotoma широкоовальні або округлі, до 400 мкм у діаметрі. Vaucheria dichotoma розповсюджена переважно в прісних і солонуватих водоймах, а V. velutina – у морських прибережних акваторіях.

 

На головну