Альгология 2018, 28(4): 363–386

 

 https://doi.org/10.15407/alg28.04.363

 

Михайлюк Т.І., Виноградова О.М., Глазер К., Демченко Е.М., Карстен У.

 

Різноманіття наземних водоростей мису Казантип (Крим, Україна) та деякі питання їх філогенії та екології

 

Резюме

Узагальнено результати вивчення наземних водоростей мису Казантип, здійсненого влітку 2012 р. на території Казантипського природного заповідника та його околиць. Зразки біологічних ґрунтових кірочок з поверхні черепашкового піску та глинистих відслонень, а також альгоугруповань літофитону досліджували методом прямого мікроскопіювання з наступним виділенням культур. Для ряду штамів ціанобактерій та евкаріотичних водоростей проведено філогенетичний аналіз по ділянці нуклеотидної послідовності гену 16S/18S рРНК, а також регіону 16S-23S ITS/ITS-1,2. Це дозволило уточнити їхню видову приналежність і систематичне положення, а також зробити ряд цікавих флористичних знахідок, поповнивши альгофлору України новими таксонами родів Oculatella Zammit, Billi et Albertano, Timaviella Sciuto et Moro, Roholtiella Bohunická, Pietrasiak et Johansen, Bracteacoccus Tereg, Interfilum Chodat. Всього ідентифіковано 73 види з відділів Cyanoprokaryota (35), Chlorophyta (23), Ochrophyta (10) та Streptophyta (5). Літофітон і ґрунтові кірочки помітно відрізнялися видовим різноманіттям, систематичною структурою і домінуючим комплексом водоростей. Лише 30,1% виявлених видів зафіксовані в обох типах місцезростань. В скелястих альгоугрупованнях знайдено 41 вид. Відмічено високе різноманіття ціанопрокаріот, особливо представників порядків Nostocales та Chroococcales, а також видів Trebouxiophyceae і Ulvophyceae серед зелених водоростей. На вапняку в хазмоендолітних угрупованнях домінували Gloeocapsa punctata Nägeli і Ctenocladus circinnatus Borzi, на поверхні брил – Desmococcus olivaceus (Pers. ex Ach.) J.R. Laundon і Trentepohlia sp. У гіполітних обростаннях кварцу переважали нитчасті ціанобактерії. У біологічних шкуринках на поверхні черепашкового піску та глинистих відслонень виявлено 54 види. Ціанобактерії переважали як за числом видів (42,6% загального різноманіття), так і за кількістю, домінуючи в досліджених кірочках: види родів Microcoleus Desmazières ex Gomont, Coleofasciculus Siegesmund, Johansen et Friedl, Hassallia Berkeley ex Bornet et Flahault, Nostoc Vaucher ex Bornet et Flahault, Scytonema Agardh ex Bornet et Flahault та ін. Chlorophyta (33,3%), серед яких помітно зросла частка представників класу Chlorophyceae, були другими за видовим різноманіттям, проте їхня рясність виявилася невисокою. Відмічено єдиний випадок домінування Klebsormidium mucosum (J.B. Petersen) Lokhorst (Streptophyta) у кірочці з глинистого відслонення. Кірочкам з поверхні черепашкового піску було властиве більше різноманіття водоростей (45 видів, у середньому 13,5 видів на зразок) порівняно з глинистими відслоненнями (24/9,6). Порівняння отриманого видового списку з літературними даними засвідчило, що лише 13,7% виявленої нами альгофлори раніше наводилися для вивченої території, що пов’язано з попереднім вивченням переважно морської бенталі мису Казантип.

 

На головну