Альгология 2018, 28(4): 428–448

 

https://doi.org/10.15407/alg28.04.428

 

Крахмальний О.Ф., Околодков Ю.Б., Брянцева Ю.В., Сергєєва А.В., Велікова В.Н., Дерезюк Н.В., Теренько Г.В., Костенко А.Г., Крахмальний М.О.

 

Ревізія видового складу динофлагелят Чорного моря

 

Резюме

Узагальнено дані щодо різноманіття динофлагелят Чорного моря (ЧМ) причорноморських країн (Болгарії, Грузії, Румунії, Росії, Туреччини та України) за період 1886-2018 рр. Перевірений список динофлагелят включає 420 видів (446 внутрішньовидових таксонів) з 90 родів, які відносяться до 46 родин, 16 порядків і 4 класів. Це значно перевищує кількість таксонів динофлагелят, раніше відомих для ЧМ. Робота виконана завдяки використанню сучасних методів дослідження. Зміцнення міжнародного співробітництва в дослідженнях також сприяло поповненню даних щодо видового складу динофлагелят різних регіонів моря. Зміна клімату та інтенсифікація міжнародного судноплавства стали причиною проникнення в ЧМ інвазійних видів. Список був доповнений прісноводними видами, знайденими в прибережних районах моря. Отримані дані істотно змінили наше уявлення про різноманіття дінофлагелят ЧМ, однак склад провідних порядків залишився незмінним: Peridiniales (127 видів/129 ввт.), Gymnodiniales (94/94), Gonyaulacales (76/94), Dinophysiales (38/39) і Prorocentrales (23/25) становлять 85% виявлених видів. За кількістю таксонів найбагатшими виявилися роди: Protoperidinium (58/59), Gymnodinium (46/46), Ceratium (36/54), Dinophysis (33/34), Prorocentrum (22/24), Gyrodinium (21/21), Amphidinium (21/22), Gonyaulax (20/20) і Oxytoxum (14/14). П’ятдесят три роди представлені в ЧМ лише одним видом. Вперше після 1990 р. наведено 201 вид. Анотований список чорноморських дінофлагелят був складений у відповідності до прийнятих на даний час найменувань та їхніх синонімів, зазначених для Чорного моря. Посилання містять 116 літературних і оригінальних джерел. Подальші зусилля з вивчення видового різноманіття Чорного моря мають бути спрямовані на більш точну ідентифікацію видів з використанням сучасної методології. Продовження формування бази даних з фітопланктону ЧМ з повною інформацією про кожен вид сприятиме прогресу з вивчення біорізноманіття Чорного моря.

 

На головну