Альгология 2018, 28(4): 461–476

 

https://doi.org/10.15407/alg28.04.461

 

Вишняков В.С.

 

Види родів Botrydium Wallrothі Vaucheria De Candolle (Xanthophyceae) півдня Прибайкалля (Росія)

 

Резюме

Досліджені сифональні жовтозелені водорості (Xanthophyceae) з родів Botrydium і Vaucheria на півночі Прибайкалля (2011-2017 рр.). У 218 місцезростаннях знайдено 375 популяцій 15 таксонів цих водоростей з родів Botrydium (1 вид) і Vaucheria (13 видів, 1 різновидність). Botrydium granulatum (Linnaeus) Greville відмічено лише один раз, решта 374 полуляції є представниками роду Vaucheria, більшість з яких (365) виявлена у фертильному стані in situ, що не потребувало культивування. Майже 80% усіх знахідок Vaucheria становлять види V. bursata (O. Müller) C. Agardh (125 місцезнаходжень), V. racemose Vaucher de Candolle (77), V. canalicularis Linnaeus (53) і V. frigida (Roth) C. Agardh (32). Решта представників Vaucheria зустрічалися значно рідше. Vaucheria fontinalis Hassall, V. aff. aversa Hassall, V. frigida var. major (Rieth) Wang et Bao, V. alaskana Blum і V. cruciata Kütz. виявлені в 9-15 місцезростаннях кожний. Не більше 5 місцезростань встановлено для V. birostris Simons, V. prona Christensen, V. schleicheri de Wildeman, V. uncinata Kütz. і V. taylorii Blum. Досліджувані водорості приурочені в основному до водних та напівводних біотопів і рідко зустрічаються в типових наземних умовах, можливо, через помірну вологу і засушливий континентальний клімат у регіоні.

 

На головну