Альгология 2018, 28(4): 477–483

 

https://doi.org/10.15407/alg28.04.477

 

Помазкіна Г.В., Родіонова Е.В., Ханаєв І.В., Щербакова Т.А.

 

Стан бентосних альгоценозів в Листв’яничній затоці озера Байкал (Росія)

 

Резюме

Досліджено видовий склад і чисельність літорального діатомового угруповання в Листв’яничній затоці оз. Байкал у весняно-літній період 2016-2017 рр. уздовж розрізу, розташованого на глибині 2-8 м. Дослідження проведені у зв’язку з тенденцією, яка спостерігається з 2011 р., зміни прибережних альгоценозів у затоці в результаті збільшення антропогенного навантаження. В період досліджень на розрізі домінував Fragilaria capucina (Kütz.) J.B. Petersen. Масовий розвиток цього таксону (понад 50% загальної кількості мікроводоростей), а також супутніх видів стало причиною зростання чисельності мікрофітобентосу в весняний період до екстремально високих значень, які раніше не були зареєстровані. На фоні пригнічення розвитку літоральних ендемічних видів на глибині 2 м уперше з 2011 р. відмічено домінування Hannaea baicalensis Genkal, Popovskaya et Kulikovskiy, який не поступався рівнем вегетації F. capucina. Субдомінуючий комплекс складався в основному з мезосапробних видів з високою частотою трапляння. Зміни в домінуючому комплексі діатомового альгоценозу та висока чисельність мікрофітобентосу свідчать про стійкі тенденції підвищення рівня трофності вод і подальший розвиток евтрофікації в Листв’яничній затоці.

 

На головну