Альгология 2018, 28(4): 484–501

 

https://doi.org/10.15407/alg28.04.484

 

Герасим’юк В.П., Шихалєєва Г.Н., Еннан А.А., Царенко П.М., Кирюшкіна А.Н.

 

Водорості ставків узбережжя Куяльницького лиману (Північно-Західного Причорномор’я, Україна)

 

Резюме

Уперше представлені результати оригінальних досліджень альгофлори ставків, розташованих навколо берегової лінії Куяльницького лиману в межах 2-кілометрової водоохоронної зони. Проаналізовано видовий склад, таксономічна структура, еколого-біологічні характеристики водоростей, їхній розподіл по водоймах і екотопах. Виявлено 129 видів з 7 відділів, 12 класів, 26 порядків, 47 родин і 72 родів. Більшою різноманітністю характеризуються відділи Bacillariophyta − 76 видів, Cyanoprokaryota − 22 види і Chlorophyta − 15 видів. Решта відділів представлена 1-8 видами. Вперше вказується 8 нових видів для водойм Північно-Західного Причорномор’я і 4 − для території України. Найбільша кількість видів (89 видів) знайдена в Пересипських ставках і в ставках на околицях с. Северинівка (61). Аналіз розподілу видів-індикаторів сапробності та усереднені значення індексів сапробності вказують на те, що всі вивчені ставки відносяться до β-мезосапробних. По відношенню до біогеографічних розподілу водоростей переважала космополітична (83) і бореальна (42) групи з північно-альпійськими (3) і бореально-тропічними (1) елементами.

 

 

На головну