Альгология 2020, 30(1): 19–26

 

https://doi.org/10.15407/alg30.01.019

 

Леонтьєва Т.А., Кірпенко Н.І.

 

Інтенсивність росту Chlorophyta на різних культиваційних середовищах

 

Резюме

Досліджено інтенсивність росту культур зелених мікроводоростей родів Desmodesmus (Chodat) S.S.An, T.Friedl & E.Hegewald, Scenedesmus Meyen, Acutodesmus (Hegewald) Tsarenko, Selenastrum Reinsch). Альгологічно чисті культури мікроводоростей вирощували в періодичній культурі за температури 25±0,5 °С, освітленості 2,5 клк з чергуванням світло : темрява 16 : 8 на поживних середовищах Фітцджеральда (в модифікації Цендера і Горема), Тамія і Болда, які істотно відрізняються за змістом основних біогенних елементів азоту та фосфору. Мікроскопічний аналіз культур у процесі вирощування показав різну інтенсивність росту досліджуваних видів Chlorophyta за даних умов. Найвищі показники інтенсивності росту водоростей спостерігалися на середовищі Фітцджеральда, при цьому максимальна інтенсивність зростання зафіксована в представників роду Scenedesmus. У той же час спостерігалися видоспецифічні відмінності показників у межах роду. Наприклад, інтенсивність росту S. ellipticus Corda була вищою, ніж у S. obtusus Meyen, а у Desmodesmus subspicatus (Chodat) E.Hegewald & A.Schmidt вищою, ніж у D. communis (E.Hegewald) E.Hegewald. На середовищі Болда, як і на середовищі Фітцджеральда, найбільшою інтенсивністю росту вирізнявся Scenedesmus ellipticus, тоді як на середовищі Тамія у нього були дуже низькі показники. Середовище Тамія виявилося менш сприятливим для досліджуваних видів водоростей, за винятком D. subspicatus, чисельність якого перевищила показники інших видів. Залежно від середовища змінювалася й динаміка зростання культур, зокрема тривалість фаз розвитку.

 

На головну