Альгология 2020, 30(1): 37–51

 

https://doi.org/10.15407/alg30.01.037

 

Пшеннікова О.В., Копиріна Л.І.

 

Водорості термокарстових озер басейну річки Татти (Центральна Якутія, Росія)

 

Резюме

Представлені результати досліджень альгофлори термокарстових озер Центральної Якутії, розташованих у басейні р. Татти, яка є лівою притокою р. Алдан (Лено-Алданського межиріччя). Виявлено 384 види водоростей (401 у т.ч. з внутрішньовидовими таксонами, ввт) з 9 відділів: Bacillariophyta – 100 видів (105 ввт), Chlorophyta – 90 (96) і Cyanobacteria – 86 (89). Менш різноманітно були представлені Heterokontophyta – 47 (55), Charophyta – 40, Euglenozoa – 10 і Myzozoa – 7. Cryptophyta і Raphidophyta мали по 2 види. Домінували за видовою різноманітністю Bacillariophyta, за кількісними показниками – Cyanobacteria, представники якого (Aphanizomenon flos-aquae Ralfs ex Bornet et Flahault і Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing) викликали «цвітіння» води. Встановлено, що зі збільшенням чисельності та біомаси водоростей зростають показники біологічного забруднення води, погіршується її якість. У всіх озерах виявлені види-індикатори сапробності води, що відносяться до β-α-мезосапробів, індекс сапробності становив 1,6-2,8. На підставі біологічного аналізу, з урахуванням хімічних показників вόди озер можна вважати евтрофними, середньозабрудненими. У термокарстових озерах басейну р. Татти виявлено 4 види водоростей, 2 форми і варіації вже відомих видів, вперше виявлених в альгофлорі водойм Якутії. Це представники Cyanobacteria (Anabaena jonssonnii B.-Petersen, Gomphosphaeria cordiformis (Wille) Hansgirg), Raphidophyta (Gonyostomum intermedia Skuja), Bacillariophyta (Surirella elegans f. сonstricta A.Mayer, Stauroneis phoenicenteron var. brevis (Dippel) Hustedt) и Charophyta (Elakatothrix lacustris Korschikov).

 

На головну