Альгология 2020, 30(1): 62–73

 

https://doi.org/10.15407/alg30.01.062

 

Амері М., Хаварі-Неджад Р.А., Солтані Н., Наджафі Ф., Багері А.

 

Застосування імобілізованих клітин мікроводоростей для очищення стічних вод

 

Резюме

Представлено результати щодо вивчення застосування штаму локальної мікроводорості у вільній та імобілізованій формі для очищення вихідних і розбавлених промислових стічних вод. Використання мікроводоростей як абсорбентів сприяє досягненню подвійної мети – очищенню стічних вод і виробництву біомаси, і є реальним способом зменшення екологічних проблем. Для імобілізації клітин використовували кілька варіантів альгінатной матриці зі зшиваючими агентами на основі хлориду барію або кальцію з додаванням інших полімерів (хітозан, метилцелюлоза, ПВП) і CaCO3. Дані спектроскопії з індуктивно-зв’язаною плазмою та вимірювання хімічної потреби в кисні показали, що клітини водоростей в обох формах здатні поглинати органічні речовини та іони металів. Встановлено, що застосування імобілізованої форми мікроводоростей забезпечує незначне накопичення біомаси і хелатування альгінату в іонах металів за короткий проміжок часу порівняно з вільною формою.

 

 

На головну