Альгология 2020, 30(1): 94–108

 

https://doi.org/10.15407/alg30.01.094

 

Кузнєцов В.А., Ткаченко Ф.П.

 

Історія альгологічних досліджень в Одеському університеті в період 1930-1965 рр.

 

Резюме

Проаналізовано подальший розвиток альгологічних досліджень в Одеському університеті впродовж 1930-1970-х років ХХ ст. У цей період вивчення водоростей набуло цілеспрямованого характеру. Вони охопили інвентаризацію альгофлори (Погребняк І.І., Іванов О.І.), питання практичного використання водоростей, насамперед запасів філофори (Липський В.І.). В університеті започатковано новий напрямок вивчення водоростей – фізіолого-біохімічний (Лебедєв С.І., Ярцева І.О.). Були розгорнуті дослідження альгоценозів морських, лиманних та почасти прісноводних акваторій. Дані з досліджень фітопланктону та фітобентосу району були узагальнені в монографічних зведеннях та дисертаціях учених. Заснована наукова школа морських біологів-альгологів під керівництвом професора І.І. Погребняка.

 

 

 

 

На головну