Альгология 2020, 30(2): 136–147

 

https://doi.org/10.15407/alg30.02.136

 

Генкал С.І., Щербак В.І., Семенюк Н.Є.

 

Про морфологічну мінливість деяких видів роду Cymbella (Bacillariophyta) з водосховищ Дніпровського каскаду (Україна)

 

Резюме

Досліджено морфологічну мінливість деяких видів роду Cymbella C. Agardh з водосховищ Дніпровського каскаду, широко розповсюджених у континентальних водоймах Європи та Азії. У фітоепіфітоні Дніпровського каскаду і Нижнього Дніпра вони складають значну частину таксономічного різноманіття та домінуючого комплексу водоростевих угруповань. Представники роду виявляють широку морфологічну мінливість, яка має важливе значення для таксономії Cymbella і Bacillariophyta в цілому. Тому дослідження цих таксонів залишається актуальним. Проби водоростей відбирали з повітряно-водних (Phragmites australis (Cav.) Trin. еx Steud. – очерет звичайний) і занурених рослин (Potamogeton pectinatus L. – рдест гребінчастий, Ceratophyllum demersum L. – кушир темно-зелений, Myriophyllum spicatum L. – уруть колосиста). Звільнення стулок діатомей від органічних речовин проводили методом холодного спалювання. Морфологічну мінливість стулок популяцій широко поширених видів роду Cymbella (C. helvetica Kützing, С. neolanceolata W. Silva, C. proxima Reimer, C. subcistula Krammer, C. tumida (Brébisson) Van Heurck) з фітоепіфітону Київського, Канівського, Кременчуцького, Дніпродзержинського, Каховського водосховищ і Нижнього Дніпра вивчали за допомогою скануючої електронної мікроскопії. Виявлено відмінності за окремими або комплексом діагностичних кількісних ознак (довжина та ширина стулки, число штрихів і ареол у 10 мкм) від опублікованих раніше діагнозів, що, на думку авторів статті, свідчить про наявність міжпопуляційної мінливості видів. Для С. neolanceolata показана значна морфологічна мінливість, представлено розширений діагноз виду. Отримані результати за варіабельністю представників роду Cymbella слід враховувати при проведенні альгологічних і гідробіологічних досліджень і використанні видів даного роду при біоіндикації.

 

На головну