Альгология 2020, 30(2): 148–159

 

https://doi.org/10.15407/alg30.02.148

 

Ольхович О.П., Таран Н.Ю., Караушу О.В., Панюта О.О.

 

Біохімічна характеристика біомаси Spirulina platensis, отриманої різними способами вирощування

 

Резюме

Проведено порівняльну оцінку біохімічного складу біомаси Spirulina platensis (Nordst.) Geitler, отриманої з природної водойми та вирощеної штучно у відкритих ставках і фотобіореакторі закритого типу. Загальний вміст білка виявився нижчим у всіх штучно вирощених зразках водоростей порівняно з природним зразком. Відмічено зниження кількості окремих амінокислот (серину в 5 разів, гістидину втричі, аспарагінової кислоти та проліну вдвічі). Серед незамінних амінокислот суттєво відрізнявся вміст метіоніну, валіну та лейцину. Вміст фікоціаніну був вищим у зразках біомаси з природної водойми та з фотобіореактору, а фікоеритрину та алофікоціаніну – у біомасі водоростей, вирощених у відкритих штучних ставках. Біомаса S. platensis, вирощена у фотобіореакторі, мала вищий вміст хлорофілу а та каротиноїдів, ніж всі інші зразки, ймовірно, за рахунок більш інтенсивного штучного освітлення порівняно з природним. Встановлені нами суттєві відмінності в біохімічному складі біомаси S. platensis свідчать про важливість ретельного підбору умов її вирощування для отримання підвищеного вмісту пігментів з її біомаси для подальшого промислового використання.

 

 

На головну