Альгология 2020, 30(2): 160–169

 

https://doi.org/10.15407/alg30.02.160

 

Трофім А., Булімага В., Булімага М.Б.

 

Біохімічний склад ціанобактерії Calothrix marchica та перспективи її застосування в біотехнології

 

Резюме

Вивчено біохімічний склад ціанобактерії Calothrix marchica Lemmermann, відібраної в грунті луки р. Когалнік (Республіка Молдова). Ціанобактерії є важливим джерелом біологічно активних речовин і вторинних метаболітів. Один зі штамів СyanobacteriaC. marchica CNMN-CB-18 – був виділений в чисту культуру і досліджений для подальшого використання в біотехнології. Морфологічні дослідження C. marchica виявили у неї поодинокі синьо-зелені трихоми. Вегетативні клітини 4-7 мкм шир. були різної форми – від квадратної до прямокутної, що в 2-4 рази перевищувало їхню довжину. Базальні клітини 4,5-6,0 мкм шир., термінальна частина трихома злегка загострена. Кожен трихом містив сферичну або напівсферичну базальну гетероцисту 2,0-5,5 мкм довж. і 3,0-5,5 мкм шир. При культивуванні C. marchica з варіантами освітленості 1500–2500 лк на 7-й день спостерігався вищий вміст вуглеводів (до 40,5%) на середовищі BG11, ніж при освітленості 1500 і 2500 лк (36,5 і 37,5% відповідно). Продуктивність штаму досягала значення 1,314 г/л при двоступеневому культивуванні, тоді як при освітленості 1500 або 2500 лк спостерігалися її низькі значення – 0,714 і 0,87 г/л відповідно. Такі ж тенденції відзначені при зростанні на середовищі Drew, проте незначний вміст мінералів у їхньому складі призводив до більш низької продуктивності порівняно з використанням на середовищі BG11. Завдяки своїй особливості пристосовуватися до різних умов культивування в біомасі ціанобактерії накопичується значна кількість вуглеводів. Цей штам є цінним джерелом біологічно активних речовин і може використовуватися в біотехнології.

 

На головну