Альгология 2020, 30(2): 170–196

 

https://doi.org/10.15407/alg30.02.170

 

Кривошея О.М.

 

Bacillariophyta водойм Полтавськорівнинного альгофлористичного району (Україна)

 

Резюме

Представлено результати вивчення видового різноманіття діатомових водоростей з різних типів водойм Полтавськорівнинного альгофлористичного району. Матеріали для дослідження відбирали згідно з загальноприйнятою методикою. Очистку зразків проводили з використанням концентрованого H2O2. Видовий склад вивчали за допомогою методів світлової та електронної мікроскопії. В результаті дослідження зареєстровано 601 вид (629 ввт) діатомей, що належать до 4 класів, 17 порядків, 38 родин і 87 родів. Серед них 195 таксонів видового та внутрішньовидового рангу є новими для флори України. Список діатомей для території району збільшився на 58,6%. Загальна кількість видів (з урахуванням літературних даних) – 705 (756 ввт), що складає 58,7% флори діатомових водоростей континентальних водойм України. Встановлено, що таксономічне різноманіття Bacillariophyta ПРАР сформовано переважно представниками класу Bacillariophyceae (87,4% загальної кількості), значно менше Coscinodiscophyceae, Mediophyceae і Fragilariophyceae – 1,3; 2,5 та 8.8% відповідно. Провідними родинами були Gomphonemataceae, Bacillariaceae, Cymbellaceae, Naviculaceae, Pinnulariaceae, Stauroneidaceae, Surirellaceae, Sellaphoraceae, Catenulaceae, Achnanthidiaceae, Fragilariaceae, Staurosiraceae, Diadesmidaceae, Eunotiaceae та Stephanodiscaceae. Найбільш різноманітними за складом виявилися роди: Gomphonema, Navicula, Nitzschia, Pinnularia, Sellaphora, Amphora, Caloneis, Cymbella, Stauroneis, Placoneis, Planothidium, Eunotia, Luticola, Tryblionella, Surirella, Fragilaria, Encyonema, Diploneis, Hipodonta та Epithemia. Співвідношення кількості видів, родів і родин Bacillariophyta у водоймах Полтавськорівнинного альгофлористичного району складає відповідно 1 : 2,6 : 17,6. Розподіл загального видового різноманіття у відповідності до різних типів водойм нерівномірний - від 583 (611 ввт) у річках до 169 видів – у ставках природного походження. Порівняння видових списків водойм різних типів із використанням коефіцієнта міри включення-подібності показало, що видовий склад боліт, природних та штучних ставків включається у видовий склад річок, а самі болота, природні та штучні ставки формують групу подібності.

 

На головну