Альгология 2020, 30(2): 197–210

 

https://doi.org/10.15407/alg30.02.197

 

Дерезюк Н.В.

 

Літній фітопланктон водних об’єктів дельти р. Дністра (Україна)

 

Резюме

Представлено основні показники річного фітопланктону водних об’єктів (видовий склад, чисельність, біомаса, морфофункціональні показники) та їхні зміни за багаторічний період спостережень. Матеріалом для досліджень слугували проби фітопланктону, відібрані в середині липня 2006-2019 рр. вченими Одеського національного університету імені І.І. Мечникова в дельті р. Дністер: у Кучурганському водосховищі, в чотирьох великих плавневих озерах, а також у річках Дністер і Турунчук. За 14 років моніторингу виявлено 376 видів фітопланктону. Представлено їхній повний список із зазначенням розмірів клітин для кожного водного об’єкта. У популяціях домінували Chlorophyta, Bacillariophyta й Cyanophyta. Відзначено, що з надходженням великих об’ємів води в плавні в 2008 і 2013 рр. збільшилася чисельність Chlorophyta, Dinophyta та Cyanophyta. Максимальний прогрів води в 2010, 2015 і 2016 рр. зумовив збільшення біомаси водоростей. У р. Турунчук у 2015 р. в результаті «цвітіння» Bacillariophyta зафіксована максимальна для всього регіону за весь період спостережень кількість біомаси (413 г∙м-3). В останні роки спостерігається тенденція до збільшення біомаси фітопланктону, при цьому велика кількість органіки сприяє замуленню водойм. Максимальні показники індексу активної поверхні фітопланктону (ІПФ) узгоджуються з гідрологічними умовами в дельті Дністра (температура та рівень води) і ступенем евтрофікації водойм. Виконаний аналіз ІПФ дозволяє оцінити реакцію автотрофів на зміну кліматичних умов і розробити шкалу екологічних статус-класів для прісноводного фітопланктону.

 

На головну