Альгология 2020, 30(3): 233–249

 

https://doi.org/10.15407/alg30.03.233

 

Демченко Е.М., Ліліцька Г.Г.

 

Зелена джгутикова водорість Myochloris J.H.Belcher & Swale: жертва чи хижак?

 

Резюме

Вивчали джгутикову водорість Myochloris. При дослідженні альгофлори ефемерних водойм протягом 2000-2014 рр. досить часто зустрічалися флагелляти, морфологічно близькі до видів рідкісного роду Myochloris (Prasinophytina, Chlorophyta). Однак детальне дослідження будови клітин даного організму, а також спостереження за його поведінкою в живих пробах водоростей призвели до сумніву, що це фототрофний організм. Так, неодноразово спостерігали агресивну поведінку цього активного хижака (альгофага) – «атаки» його на клітини водоростей, під час яких флагеллят приєднувався до них переднім загостреним кінцем клітини і повністю висмоктував їхній вміст. Порівняння морфології даного джгутиконосця з протистами дозволило визначити цей організм як Colpodella s. l. (Apicomonada, Apicomplexa, Alveolata, Chromista). Описані атрибути фототрофної організації в клітинах джгутиконосця є травними вакуолями на ранній стадії травлення. Висока варіабельність морфології даних структур (кількість стигм, піреноїди, морфологія «хлоропласта») підтверджує це припущення. Таким чином, запропоновано розглядати обидва види Myochloris як синоніми Colpodella s. l. В представленому повідомленні наведено порівняльну характеристику Myochloris і Colpodella s. l. на основі літературних даних та наших спостережень цих джгутиконосців, надано фотографії та малюнки. Обговорюються питання різноманітності, будови, філогенії кольподеллід, а також їхньої ролі у водних екосистемах.

 

На головну