Альгология 2020, 30(3): 250–260

 

https://doi.org/10.15407/alg30.03.250

 

Геруса Н.А. Сеньоріно, Каріта Ланнер, Джон А. Скотт.

 

Важливість вибору фази росту культури при скринінзі екстрактів Chlamydomonas spp. на антибактеріальну активність

 

Резюме

Вивчено цикл росту 5 штамів Chlamydomonas Ehrenberg, виділених з різних водойм в Онтаріо (Канада). Раніше було показано, що вони мають інгібуючу активність щодо Staphylococcus aureus. Зелені мікроводорості відомі своєю здатністю продукувати метаболіти з антибактеріальною активністю, але даних про те, чи продукують мікроводорості антибактеріальні сполуки протягом усіх фаз росту і в який момент ростового циклу вони продукують їхню максимальну кількість, поки замало. Для масового скринінгу таких штамів важливо знати, в який момент ростового циклу клітини починають виробляти біоактивні сполуки і коли вони досягають максимальних рівнів їхнього виробництва. Аксенічні культури мікроводоростей вирощували в інкубаторі. Швидкість росту штамів визначали методом спектрофотометрії при 550 нм кожні 7 днів. Біомасу для екстрагування відбирали кожні 7 діб, починаючи з ранньої експоненціальної фази і закінчуючи на 49-у добу, коли культури знаходилися на ранній стаціонарній фазі росту. Оскільки екстракти проявляють антибактеріальну активність протягом свого зростання, їх можна відбирати для першопочаткового скринінгу на початку експоненціальної фази, але якщо потрібен високий рівень активності, рекомендується збирати біомасу до кінця експоненціального періоду зростання.

 

На головну