Альгология 2020, 30(3): 261–276

 

https://doi.org/10.15407/alg30.03.261

 

Коніщук М.О., Борисова О.В., Коніщук В.В., Паньковська Г.П.

 

Перші відомості про водорості водойм Національного природного парку «Північне Поділля» (Україна)

 

Резюме

Національний природний парк «Північне Поділля» розташований на території Бродівського, Бузького та Золочевського районів Львівської обл. На його території виявлено 115 видів (117 внутрішньовидових таксонів, ввт) водоростей, що належать до 8 відділів (Cyanoprokaryota, Euglenophyta, Chrysophyta, Xanthophyta, Bacillariophyta, Dinophyta, Chlorophyta і Charophyta), 15 класів, 30 порядків, 44 родин та 71 роду. Всі види наводяться вперше для парку. За видовим складом у водоймах переважали види Bacillariophyta (33,3% загальної кількості видів) і Chlorophyta (30,7%). Найпоширенішими на території парку були 38 видів водоростей (28,0%). Це представники Cyanoprokaryota (1 вид), Euglenophyta (3), Bacillariophyta (14), Dinophyta (1) та Chlorophyta (8). Найбільш різноманітно були представлені водорості річок (59,6%), менше видів знайдено у болотах (40,3%). Найнижче видове різноманіття було характерно для струмків та ставків (16,7% і 9,6% відповідно). Виділено провідні комплекси видів досліджених водойм: Trachelomonas volvocina, Melosira varians, Coelastrum microporum, Desmodesmus communis, Mucidosphaerium pulchellum і Pseudopediastrum boryanum – в річках; T. volvocina, Aulacoseira granulata, Melosira varians, Ankistrodesmus falcatus, Desmodesmus armatus і Monoraphidium irregulare – в болоті; Pseudopediastrum boryanum, Desmodesmus armatus і Monoraphidium griffithii – в ставку та Phacus caudatus, P. longicauda var.  longicauda, P. longicauda var. tortus – у струмку. Проведений альгофлористичний аналіз свідчить про формування групи видового різноманіття водоростей річок та відокремленість їхнього видового складу в інших досліджених водоймах. На території парку було виявлено 2 локалітети угруповань асоціації Charetum vulgaris Corillion 1957.

 

На головну