Альгология 2020, 30(3): 286–295

 

https://doi.org/10.15407/alg30.03.286

 

Виноградова О.М., Нурієва М.А.

 

«Неврахований» таксон: до питання про родову приналежність Оscillatoria tanganyikae var. caspica Usachev (Сyanobacteria)

 

Резюме

Повідомлення присвячено уточненню питання про систематичне положення каспійського ендеміка Oscillatoria tanganyikae var. caspica. Таксон був описаний з фітопланктону Північного Каспію в 1938 р. як різновид рідкісного тропічного виду O. tanganyikae G.S.West і з тих пір неодноразово вказувався для цієї частини моря. Однак у визначниках і флорах, присвячених ціанопрокаріотам, O. tanganyikae наводиться без внутрішньовидових таксонів. У результаті таксономічної ревізії порядку Oscillatoriales цей вид був перекомбінований як Phormidium tanganyikae (G.S.West) Anagnostidis et Komárek 1988 і віднесений до групи II цього роду. Пізніше, в результаті молекулярного, цитоморфологічного та екологічного аналізів низки штамів, які морфологічно відповідають видам групи II, було описано рід Kamptonema Strunecký, Komárek et J.Smarda, до якого, на думку його авторів, можливо, належить P. tanganyikae. На підставі аналізу сучасних підходів до систематики ціанобактерій, а також морфологічних ознак, екології та поширення таксона O. tanganyikae var. caspica обґрунтовано його включення до роду Kamptonema і запропоновано нову номенклатурну комбінацію: Kamptonema caspicum (Usachev) O.Vinogradova et M.Nuriyeva comb. nov.

 

На головну