Альгология 2020, 30(3): 306–320

 

https://doi.org/10.15407/alg30.03.306

 

Джибу Томас, Далія Джозеф, Пандіан Сурешкумар

 

Стрес-індуковане виробництво цінних органічних сполук штамами прісноводних мікроводоростей

 

Резюме

Досліджено вплив дефіциту поживних речовин у середовищі культивування на біомасу і продукцію ліпідів штамами прісноводних мікроводоростей Grasiella sp. і Chlorella sp. Мікроводорості відомі як потенційне джерело для виробництва біодизеля і різних цінних біоактивних сполук. Вони швидко нарощують біомасу, синтезують і накопичують велику кількість (20-50% сухої біомаси, с.б.) нейтральних ліпідів, переважно у формі триацилгліцерину. Нарощування водоростевої біомаси, а також збільшення виробництва ліпідів і каротиноїдів можна досягти шляхом стимулювання через стрес, викликаний обмеженням різних факторів навколишнього середовища. Культури вирощували в двох варіантах середовища: з нормальним і лімітованим вмістом поживних речовин. Стрес був викликаний нестачею азоту і фосфору в живильному середовищі. Показано, що вихід біомаси в умовах обмеження поживних речовин у середовищі культивування був вищим, ніж у нормальних умовах. Концентрація сухої біомаси хлорели, вирощеної за нормальних і стресових умов дефіциту нутрієнтів, становить 0,78 і 0,96 г/л відповідно, концентрація штаму Grasiella sp. – 0,48 і 0,8 г/л відповідно. За даними Фур’є-ІК аналізу, обмеження поживних речовин у середовищі впливає на склад біомолекул у клітинах мікроводоростей, але реакція досліджених штамів на стрес була різною. Загальний вміст ліпідів у біомасі (1 г с.б.) штаму Grasiella sp. KACC 19 за нормальних (0,0131 г/л) і лімітованих (0,0765 г/л) умов був значно нижчим, ніж у Chlorella sp. KACC 21 – 0,1125 і 0,2178 г/л відповідно. Профілювання виявило наявність насичених і мононенасичених жирних кислот та їхнє накопичення клітинами хлорели в умовах обмеження поживних речовин у середовищі, що дозволяє використовувати цей штам у якості потенційної сировини для виробництва біопалива.

 

На головну