Альгология 2020, 30(4): 325–340

 

https://doi.org/10.15407/alg30.04.325

 

Нурієва М.А., Виноградова О.М.

 

Ціанобактерії азербайджанського сектора Каспійського моря: перевірений список та еколого-географічні особливості

 

Резюме

У статті представлені результати таксономічної ревізії видового різноманіття ціанобактерій азербайджанського сектора Каспійського моря за літературними та оригінальним даними. За період 1870-2019 рр. біля каспійського узбережжя Азербайджану виявлено 98 видів з 44 родів Cyanophyceae. Найбільш різноманітно представлені роди Phormidium Kützing ex Gomont, Chroococcus Nägeli, Lyngbya C. Agardh ex Gomont, Oscillatoria Vaucher ex Gomont, Merismopedia F.J.F. Meyen и SpirulinaTurpin ex Gomont. У планктоні виявлено 66 видів з 32 родів, у бентосі – 64 види з 30 родів; спільними виявилися 33 види з 17 родів ціанобактерій. Подано аналіз біотопичної приналежності, экологічних та біогеографічних особливостей виявлених видів. Серед ціанобактерій азербайджанського узбережжя найчисленнішими були мешканці прісних вод (39,2%), за ними йдуть прісноводно/солонуватоводні та солонуватоводні форми (разом 35,1%), на третьому місці морські види (16,5%). Переважання прісноводних і солонуватоводних форм відбиває специфіку Каспійського моря як безстічної водойми зі зниженою, в порівнянні з океанічними водами, солоністю води. За екотопічною приуроченністю більшість виявлених видів відомі як представники фітобентосу (62,9%), частка істинно планктонних видів становить 29,9%. При цьому види-плівкоутворювачі широко представлені не тільки в бентосних угрупованнях (82,8%), а й в товщі води, де на їхню частку припадає близько половини виявлених видів (48,5%). Це пов’язано з гідрологічними особливостями прибережних екотопів, де прибійно-хвильовий вплив на морську літораль сприяє потраплянню донних нитчаток у товщу води. Географічний спектр характеризується переважанням видів з космополітним (45,4%) і субкосмополітним (30,9%) типами ареалу, що відображає напружену екологічну ситуацію в регіоні.

 

На головну