Альгология 2020, 30(4): 382–392

 

https://doi.org/10.15407/alg30.04.382

 

Герасимюк В.П.

 

Мікроскопічні водорості деяких озер Північно-Західного Причорномор’я (Україна)

 

Резюме

Наведено дані про 339 видів мікроскопічних водоростей 10 озер Північно-Західного Причорномор’я (Біле, Кагул, Картал, Катлабух, Китай, Кугурлуй, Писарське, Сасик, Саф’яни і Ялпуг). Виявлені водорості відносяться до 135 родів, 62 родин, 30 порядків, 10 класів та 7 відділів. За кількістю видів Bacillariophyta (198), Chlorophyta (62) і Cyanophyta (40) переважали Euglenophyta (18), Charophyta (15), Ochrophyta (5) і Dinophyta (1). У досліджених озерах знайдено 13 нових видів для Придунайських озер і 4 нових – для водойм Північно-Західного Причорномор’я та території України. Серед них Pinnularia fonticola Hust. виявився новим для території Європи. Роди Nitzschia Hassall (26), Navicula Bory (15), Сymbella C.Agardh (9), Tryblionella W.Sm.(9), Desmodesmus (F.Chodat) An, Friedl et E.Hegew..(9), Caloneis Cleve (8), Gomphonema (C.Agardh) Ehrenb. (8), Euglena Ehrenb. (7), Cosmarium Corda et Ralfs (7) і Oscillatoria Vaucher ex Gomont (7) формували основу видового складу водоростей озер. Серед альгофлори нараховувалося 189 видів одноклітинних, 119 колоніальних і 31 багатоклітинних водоростей. З них рухомих форм – 157, нерухомих – 182. Простежувалася неоднакова кількість водоростей на різних типах субстратів. Так, в обростаннях макрофітів відмічено 148 видів, в обростаннях бетонних плит – 42, каменів – 38, на мулистих ґрунтах – 110 і піщаних – 41 вид. За відношенням до рівня мінералізації води в озерах домінували прісноводні форми (281 вид), серед яких індиференти становили 221 вид, галофіли – 58 і галофоби – 2. Солонуватоводних (мезогалобів) нараховувалося 52 види, морських (полігалобів) – 6. За кількістю видів водоростей домінували озера Ялпуг (198 видів), Кугурлуй (198) і Катлабух (192).

 

На головну