Альгология 2020, 30(4): 393–405

 

https://doi.org/10.15407/alg30.04.393

 

Солоненко А.М., Брен О.Г.

 

Флористичний склад і таксономічна структура водоростей гіпергалінних водойм північно-західного узбережжя Азовського моря (Україна)

 

Резюме

Наведено результати багаторічних альгологічних досліджень гіпергалінних водойм північно-західного узбережжя Азовського моря. Відображено особливості флористичного складу та таксономічної структури водоростей водних (водна товща і дно), водно-наземних (уріз води, пересохлі ложа, зона обсихання) і наземних (незатоплювані підвищені ділянки) середовищ існування. Специфічною рисою досліджуваної альгофлори є відсутність представників деяких відділів водоростей, характерних для солоноводних і незасолених наземних і водних місцезростань на території України. Встановлено, що видовий склад досліджених водойм є збіднілим порівняно з незасоленими і морськими екосистемами. Всього виявлено 123 види водоростей з 7 відділів, 10 класів, 27 порядків, 47 родин і 68 родів. Найбільшою кількістю видів вирізнялися 3 відділи: Cyanoprocaryota (65 видів, 52,9% загальної кількості видів), Bacillariophyta (26 видів, 21,1%), Chlorophyta (22, 17,9%). Перші місця серед 6 провідних порядківзаймали Oscillatoriales,Nostocales,Chroococcales і діатомові водорості порядку Naviculales. Серед родин найбільшою кількістю видів представлені Nostocaceae, Pseudanabaenaceae і Phormidiaceae. Високим видовим багатством відзначилися 23 роди, середній показник якого перевищував 1,81. На всіх таксономічних рівнях альгофлора гіпергалінних водойм демонструвала риси не тільки засолених місцезростань, але й прісноводних, морських і наземних екстремальних екосистем. Така різноманітність водоростей свідчить про мінливий гідрологічний режим, складні зв’язки водообміну і зв’язок гіпергалінних водойм з прилеглими терестріальними та аквальними місцезростаннями.

 

На головну