Альгология 2020, 30(4): 406–420

 

https://doi.org/10.15407/alg30.04.406

 

Миронюк О.М., Ткаченко Ф.П.

 

Видове різноманіття водоростей малих річок Північно-Західного Причорномор’я

 

Резюме

Наведено результати досліджень сучасного видового складу водоростей малих степових річок Північно-Західного Причорномор’я (ПЗП): Когильника, Чаги, Сарати, Хаджидера, Кучургана, Ягорлика, Барабоя, Великого Куяльника, Малого Куяльника, Кодими, Тилігула, Царегола, Чичіклеї. Загалом ідентифіковано 329 видів (340 ввт) водоростей, які належать до 8 відділів (Bacillariophyta, Cyanobacteria, Chlorophyta, Euglenozoa, Ochrophyta, Charophyta, Dinophyta та Rhodophyta). Основу таксономічної структури водойм формують представники Bacillariophyta (40%), Cyanobacteria та Chlorophyta (по 17%), Сharophyta (10,5%), Euglenozoa (10,2%), частка інших відділів становить 4,1%. Найбільше видове різноманіття водоростей виявлено у річці Тилігул. Це одна з найбільших малих річок регіону, яка пересихає щороку на короткий період. Найбільший ступінь подібності флористичного складу водоростей за коефіцієнтом Серенсена-Чекановського встановлений при попарному порівнянні річок Сарата – Когильник (0,614), Сарата – Хаджидер (0,544) і Когильник – Хаджидер (0,517). Ці водойми розташовані в межиріччі Дунай-Дністер, мають майже однакову мінералізацію і схожий гідрологічний режим. Серед виявлених видів водоростей лише 12 є спільними для всіх досліджуваних водойм. Новими знахідками для річок ПЗП стали Peranema pleururum Skuja, Phacus platyaulax Pochm., Monomorphina pyrum (Ehrenberg) Mereschkowsky і Euglena van-goori Deflandre. У р. Когильник знайдено рідкісний для України вид Spirulina flavovirens Wisl., а також малопоширені для цього регіону види: Anabaena bergii Ostenfeld, Phacus alatus G.A.Klebs, Monomorphina pyrum, Pleurosira lаevis (Ehrenb.), Campylodiscus bicostatus W.Smith ex Roper, Closterium dianae Ehrenb. ex Ralfs і Batrachospermum gelatinosum (Linnaeus) De Candolle. В екологічному аспекті води малих річок ПЗП можна охарактеризувати як солонуваті, слабо текучі, лужні. За рівнем органічного забруднення вони відповідають β-мезосапробній зоні.

 

На головну