Альгология 2020, 30(4): 421–439

 

https://doi.org/10.15407/alg30.04.421

 

Комулайнен С.Ф.

 

Фітоперифітон водотоків басейну Білого моря (Мурманська область, Республіка Карелія, Росія)

 

Резюме

Узагальнено та проаналізовано результати досліджень фітоперифітону в 92 водотоках басейну Білого моря. Виявлено 540 таксонів рангом нижче роду з шести відділів: Cyanophyta (Cyanoprokaryota) – 76 видів, Ochrophyta – 374, Euglenophyta – 3, Dinophyta – 4, Rhodophyta – 8 і Chlorophyta – 75. Відзначено основні за фітоценотичним значенням родини: Fragilariaceae – 39 видів, Eunotiaceae – 36, Achnanthaceae – 45, Naviculaceae – 174 і Desmidiaceae – 43. У сумі вони складають 337 видів – майже 62% їхньої загальної кількості. До групи провідних родів (187 видів, 35%) входять Eunotia Ehrenberg – 36 видів, Achnanthes Bory – 33, Navicula Bory – 48, Pinnularia Ehrenberg – 39, Cymbella C.Agardh – 31 вид. Неоднорідність кліматичного режиму на дослідженій території визначає одночасну присутність в альгофлорі широко поширених еврітермних видів, характерних для тайгової зони, стенотермних реофілів альпійського походження і бореального комплексу, типового для заболочених територій. Домінантний комплекс представлений невеликою кількістю видів, стійких до динамічного навантаження води. Відзначено, що в еколого-географічних спектрах водоростей переважають широко поширені олігогалобні види, ацидофільні або індиферентні по відношенню до рН середовища. Відносне значення індикаторних видів у формуванні угруповань дозволяє віднести води досліджених водотоків і водойм до другого класу чистоти.

 

На головну