УБЖ 2020, 77(1): 56–63

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.01.056

 

Регеда Л.В., Бісько Н.А.

 

Культурально-морфологічні характеристики видів роду Pholiota (Strophariaceae, Basidiomycota) на агаризованих живильних середовищах

 

Резюме

Наведено дані щодо культурально-морфологічних характеристик вегетативного міцелію на агаризованих живильних середовищах для восьми видів роду Pholiota (18 штамів) з Колекції культур шапинкових грибів IBK Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Дослідження проведено на двох середовищах: мальц екстракт агар (МЕА) та глюкозо-пептон-дріжджовий агар (ГПДА) при pH 6,0 і температурі 26±1 ºС. Встановлено, що морфологія колоній та радіальна швидкість їхнього росту залежать від складу живильних середовищ та біологічних властивостей штамів. Колонії більшості досліджених штамів на початку розвитку були білого кольору, з часом ставали світло-жовтими або набували рудого чи темно-коричневого відтінків. Міцелій P. aurivella та P. limonella був здатний утворювати тяжі, виділення крапель ексудату спостерігалось для P. aurivella, P. squarrosa та P. subochracea. Повільний ріст (від 0,52±0,08 до 2,24±0,18 мм/добу) відмічено для всіх досліджуваних штамів видів роду Pholiota. Найвищу швидкість росту для більшості штамів зафіксовано на глюкозо-пептон-дріжджовому агарі.

 

На головну