УБЖ 2020, 77(2): 90–103

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.02.090

 

Коршиков І.І., Петрушкевич Ю.М.

 

Популяційна структура Betula pendula (Betulaceae) на залізорудних відвалах Криворіжжя

 

Резюме

Наведено результати досліджень популяційної структури Betula pendula на залізорудних відвалах Криворіжжя, що належать до Північного та Центрального гірничо-збагачувальних комбінатів (ПівнГЗК та ЦГЗК). Всього було досліджено 11 популяційних локусів на чотирьох відвалах – Петрівському, автомобільному відвалі Першотравневого кар’єру, відвалі № 7 Глеюватського кар’єру ЦГЗК та на відвалі Петрівський-2 Глеюватського кар’єру ЦГЗК. Встановлено площу популяційних локусів, кількість і щільність різновікових особин у кожному локусі та їхній відсоток на кожному відвалі. Вивчено морфометричні параметри найбільших за розміром дерев B. pendula на Петрівському відвалі та дерев у генеративній фазі в усіх популяційних локусах. Відмічено високий рівень життєвого стану дорослих особин у всіх 11 популяційних локусах. Зафіксовано, що нерідко у рослин B. pendula відбуваються зміни життєвої форми: поростеутворюючі, небагатостовбурові (з 2-3-ма стовбурами) та багатостовбурові дерева (більше 3-х стовбурів), які утворюються внаслідок розвитку нових структур (стовбурів та стовбурців) із сплячих або додаткових бруньок. Виявлено одно-, дво- та різносторонній домінуючі напрямки поширення самосіву в різних локусах. Аналіз вікової структури показав, що 10 з 11 популяційних локусів є молодими, у шести з них рослини здатні до повного самовідновлення та в єдиному, який є зріючим, підріст спроможний відновити лише 58% генеративних особин після їхнього відмирання. За результатами дослідження віталітетної структури, вісім популяційних локусів належать до процвітаючого типу, три – до депресивного. З’ясовано, що рівень життєвості особин залежить від умов існування та фізико-хімічних властивостей субстрату. Загалом, завдяки постійному самовідновленню і самопідтриманню, Betula pendula утворює в екстремальних умовах стійкі первинні популяції і є перспективним видом для рекультивації техногенно порушених ландшафтів.

 

На головну