УБЖ 2020, 77(3): 127–135

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.03.127

 

Шиян Н.M.

 

Asparagus litoralis Steven (Asparagaceae): таксономічний огляд та нова комбінація

 

Резюме

Asparagus litoralis Steven був описаний Х. Стевеном за чоловічим екземпляром рослини, яку дослідник зібрав в Криму на морському узбережжі поблизу м. Судак. Зараз вид входить до Червоного списку МСОП (IUCN Red List) з категорією DD (Data Deficient). На сторінки “Червоної книги України. Рослинний світ” (друге видання) він вперше потрапив у 1996 р., але вже в наступному третьому виданні (2009) був виключений з переліку видів, що охороняються, через невизначеність його таксономічного статусу. Для з’ясування питання таксономічного статусу цього таксона було досліджено історію його знахідки та вивчення, зібрано доступні літературні, польові, гербарні дані щодо нього. Стаття містить результати порівняльного аналізу A. litoralis з морфологічно близькими видами A. officinalis L. та A. maritimus (L.) Mill. (= A. scaber Brign.). У результаті підтверджено думку про те, що A. litoralis, найімовірніше, є молодою літоральною расою A. officinalis s. l., що утворилася в межах Криму, в той час як її морфологічна подібність до A. maritimus (= A. scaber) викликана схожими екологічними умовами, в яких ростуть обидва види. На основі вивчення зразків та їхніх цифрових зображень з низки гербарних колекцій (H, KW, KWHA, LE, MSUD, MW, YALT та ін.) представлено попередню карту поширення A. litoralis, з якої видно, що представники цієї ендемічної групи рослин зрідка трапляються в прибережній смузі вздовж південного узбережжя Криму від Севастополя до Керченського півострова. Отримані дані щодо цього таксона стали підставою розглядати цю расу A. officinalis s. l. як підвид та запропонувати для неї нову номенклатурну комбінацію: Asparagus officinalis L. subsp. litoralis (Steven) Shiyan, comb. nov. Вивчення типових матеріалів показало, що наразі існує два зразки, які одночасно вважалися типом A. litoralis. Тому була проведена типіфікація назви, в результаті чого її лектотипом тут обрано зразок H1316770 з меморіальної колекції Х. Стевена з колекції Ґельсінського університету (Фінляндія).

 

На головну