УБЖ 2020, 77(3): 143–155

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.03.143

 

Дідух Я.П., Кучер О.О., Зав’ялова Л.В.

 

Фенологічна реакція рослин на екстремальний термічний режим осіннє-зимового періоду 2019 року в Україні

 

Резюме

Останні місяці 2019 року відзначилися в Україні аномально теплою погодою. З’явилися численні повідомлення про нехарактерне для даного періоду квітування багатьох видів рослин у різних регіонах України. Відомості про встановлені фенологічні реакції, як відповідь на такі екстремальні умови, були зібрані впродовж листопада-грудня 2019 р. і проаналізовані за низкою показників. Фенологічна відповідь, виражена різними стадіями квітування, зафіксована у понад 80 видів рослин по всій території України. Наведено таксономічну та фракційну приналежність видів, життєві форми, періоди квітування за нормальногопроходження вегетаційного сезону за літературними даними, виділено групи за тривалістю та типами квітування. Найбільше випадків квітування у досліджений період зафіксовано у Запорізькій, Закарпатській, Київській, Одеській та Рівненській областях України, переважно у населених пунктах, зокрема великих містах. Найчисельнішими за кількістю виявлених фенологічних реакцій є родини Rosaceae (понад 20 видів, у більшості з них зафіксоване повторне квітування), Asteraceae, Amaryllidaceae, Violaceae. Серед життєвих форм сукупно переважають фанерофіти та гемікриптофіти. Найбільше випадків фенологічних реакцій спостерігалося у рослин (аборигенних, адвентивних та інтродукованих видів), які перебувають у місцях культивування (ботанічні сади, присадибні ділянки, зони міського озеленення тощо). Серед видів адвентивних рослин фенологічні реакції спостерігалися частіше, ніж серед аборигенних. Найчисельнішою є група рослин з повторним квітуванням. До неї належать переважно види, що впродовж вегетаційного сезону 2019 р. пройшли та завершили повний генеративний цикл навесні (Galanthus nivalis, Scilla bifolia, Ficaria verna, Iris pumila, Bellis perennis, Syringa vulgaris, Fragaria vesca та ін.), а також ті, в яких він був тривалішим у часі, проте плодоношення й опадання насіння завершувалося в серпні-вересні (Persica vulgaris, Armeniaca vulgaris, Malus domestica, Prunus cerasifera та ін.). Наймеш чисельною є група ранньоквітучих видів, до якої належать інтродуковані зимовоквітучі в первинному ареалі Viburnum farreri та Viburnum × bodnantense, що в умовах первинного ареалу починають вегетацію в грудні.

 

На головну