УБЖ 2020, 77(3): 156–172

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.03.156

 

Розенбліт Ю.В.

 

Екомери заплави Дністровського каньйону

 

Резюме

Подано синтаксономію заплавних угруповань Дністровського каньйону, які характеризуються 6 класами, 8 порядками, 10 союзами та 14 асоціаціями, та наведена їхня біотопічна структура. На основі закономірного територіального розподілу біотопів виділено топологічні одиниці рослинного покриву – екомери, які представлені п’ятьма сигма-синтаксонами. Наведена типологія територіальних одиниць у межах мезокомбінацій максимально відображає структуру, біотопічне різноманнітя та еколого-ценотичні умови їхнього існування. Встановлено, що заплаву Дністра формують трав’яна (поєднання біотопів повітряно-водної та лучної рослинності) та деревна (біотопи заплавних лісів, чагарників) типи рослинності. З’ясовано, що топологічна диференціація екомер визначається вологістю, змінністю зволоження, аерацією та кислотністю, а також особливостями антропогенного впливу (викошування, штучна зміна гідрологічного режиму).

 

 

На головну