УБЖ 2020, 77(3): 210–224

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.03.210

 

Скрипець Х.І. Одінцова А.В.

 

Морфогенез плодів Gladiolus imbricatus та Iris sibirica (Iridaceae)

 

Резюме

У результаті мікроскопічного дослідження плоду та насінини на різних стадіях розвитку в Gladiolus imbricatus та Iris sibiriса вперше виявлені особливості морфогенезу і гістогенезу перикарпію та вивчена структура насінної шкірки. З’ясовані особливості внутрішньої структури зав’язі, її провідної системи тощо та особливості розкривання плодів. Виявлено, що зав’язь в нижній частині тригніздна, а у верхній поділена на гнізда неповними перегородками. У стінці зав’язі проходять по три дорзальні і септальні жилки, кожна з яких розділяється на три провідні пучки. Похідні дорзальної жилки розташовані радіально, а похідні септальної жилки – тангентально. Водопостачання насінних зачатків здійснюється від вентральних пучків, розміщених у центральній колонці зав’язі. На початку плодоношення в обох видів опадає квіткова трубка разом з тичинками й стовпчиком. Для обох досліджених видів характерний дорзовентральний (стулчастий) спосіб розкривання плоду. В I. sibiriса відмічений також дорзальний спосіб (щілинний), при якому стулки залишаються з’єднаними в центрі, знизу й зверху. Встановлено, що для обох видів характерна коробочка Lilium-типу зі здерев’янілим ендокарпієм. У G. imbricatus виявлені виражене гістологічне зонування перикарпію, рання лігніфікація ендокарпію та раннє і швидке формування дорзальних щілин у перикарпії. Для G. imbricаtus характерний ендотестальний тип насінної шкірки, а для I. sibirica – екзотестальний тип насінини. Високо спеціалізованими ознаками спермодерми G. imbricatus є формування крила зовнішнім інтегументом, малошарова мезотеста та руйнування клітинної структури внутрішнього інтегументу. Отримані дані доповнюють висловлене нами раніше припущення про виражену морфологічну адаптацію до певного способу дисемінації та підтверджують пристосованість плодів і насінин у G. imbricatus на рівні анатомічної структури, гістогенезу перикарпію і насінної шкірки до певних умов зростання.

 

На головну